top of page

กฎหมายใหม่ รู้ไว้ปราบภัยไซเบอร์

จะทำอย่างไร ถ้าเจอมิจฉาชีพออนไลน์ บทความนี้มีคำตอบ!

เมื่อโลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ภัยต่าง ๆ ในโลกไซเบอร์ก็อยู่ใกล้ตัวของเรามากขึ้น เห็นได้จากกรณีที่ประชาชนหลายคนแชร์ประสบการณ์เจอมิจฉาชีพออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แอปดูดเงิน ที่หลอกให้เราดาวน์โหลดแอปฯ ลงโทรศัพท์มือถือ แล้วแอบขโมยเงินผ่าน Mobile Banking หรือเหล่าบัญชีม้า ที่เปิดไว้เพื่อรองรับการโอนเงินผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยกฎหมายปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์นี้ ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คือ พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มีสาระสำคัญที่ประชาชนควรรู้ไว้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ดังต่อไปนี้


อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามมาตรา 3 ในกฎหมายนี้ คือ การกระทำหรือพยายามกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือโดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย หรือกระทำความผิดฐานฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และเมื่อโดนมิจฉาชีพขโมยเงินผ่าน Mobile Banking หรือธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ กฎหมายนี้ ผู้เสียหายสามารถแจ้งธนาคารผ่าน Call Center ตามเบอร์โทรศัพท์ในรูปด้านล่างนี้
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสียหายแจ้งปัญหาไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น ตามที่ผู้เสียหายมีบัญชีอยู่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  2. ผู้เสียหายยืนยันตัวตนและยินยอมให้ธนาคารระงับบัญชีของผู้เสียหายและใช้ข้อมูลที่แจ้งระงับบัญชีม้า เป็นการชั่วคราว  72 ชั่วโมง

  3. ผู้เสียหายไปแจ้งความภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีภายใน 7 วัน ซึ่งระหว่างนั้นธนาคารก็จะระงับบัญชีเป็นการชั่วคราวต่อ


นอกจากนั้น กฏหมายนี้ได้กำหนดบทลงโทษผู้ที่เปิดเปิดบัญชีม้าคือ จำคุกสูงสุดถึง 3 ปี หรือปรับเงินมากถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่ได้เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ ก็มีโทษอาญาหนักเช่นกัน คือ จำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

bottom of page