top of page

Plastic Free July – การลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน

"พลาสติก" ขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี ร่วมสร้างพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกกันเถอะ!

Plastic Free July

            ในยุคที่มีปัญหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก (Microplastics) ในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น พลาสติกกลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราต้องพบเจออย่างมากในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ถุงพลาสติกที่ใช้ในการชอปปิ้ง พลาสติกที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหาร จนไปถึงของเล่นและของใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากวัสดุนี้ พลาสติกมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เป็นอย่างมาก การใช้พลาสติกมากเกินไปไม่เพียงแต่ทำให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่หลากหลาย เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรบกวนการดำเนินชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล ซึ่งอาจกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง

            เพื่อลดปัญหาดังกล่าว มนุษย์เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการชอปปิ้ง ซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สามารถทำให้ลดปัญหาที่มีอยู่ได้เป็นอย่างมาก การเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้คนอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามได้ และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการลดใช้พลาสติกเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

            การลดใช้พลาสติกไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกใช้ทั้งหมด เพียงแต่เราควรใช้อย่างมีสติและเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่สร้างขยะและสารพิษเกินความจำเป็น โดยเฉพาะวัสดุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น ถุงผ้า จาน และหลอดแก้ว ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปัญหาที่เกิดจากพลาสติก แต่ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้

            ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทุกคน Plastic Free July จะไม่ใช่แค่การลดใช้พลาสติกในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องเกิดขึ้นในทุกวันของทุกคน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสุขภาพดีให้กับมนุษยชาติและโลกของเรา

            สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมกอบกู้โลกระดับสากล เพื่อช่วยกันลดพลาสติกกับแคมเปญ “Plastic Free July” ได้ที่ https://www.plasticfreejuly.orgบรรณานุกรม

DIPT. (2020). Plastic Free July – เทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคในช่วงเดือนกรกฎาคม. สืบค้นวันที่ 28 ถุนายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.ditp.go.th/contents_attach/744266/744266.pdf.

Plastic-free foundation. (2024). Plastic Free July. Retrieved June 28, 2024 from https://www.plasticfreejuly.org.

นิธิตา เขมรังสฤษฏ์. (2566). Plastic Free July แคมเปญชวนลดใช้พลาสติก เริ่มโดยหญิงคนเดียว สู่ผู้ร่วมทะลุร้อยล้านคน. สืบค้นวันที่ 28  มิถุนายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.thepeople.co/environment/green-people/51925.

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10. (2564). ขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลาย 450 ปี. สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เข้าถึงได้จาก https://epo10.pcd.go.th/th/news/detail/102727.


bottom of page