top of page

Latest News

28 มิ.ย. 2567

Problem Loan Management รุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน

Problem Loan Management รุ่นที่ 2

19 มิ.ย. 2567

TBAC ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน "มหกรรมรวมพลัง SME ไทย: THAILAND SME Synergy Expo 2024"

แอปพลิเคชัน “FinDi” แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ Exclusive สำหรับ SME

TBAC ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน "มหกรรมรวมพลัง SME ไทย: THAILAND SME Synergy Expo 2024"

4 เม.ย. 2567

Problem Loan Management

หลักสูตรอบรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน

Problem Loan Management

27 มี.ค. 2567

TBAC ร่วมกับ BLUEBIK TITANS จัดงานสัมมนา "CYBERSECURITY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS"

ภัยคุกคามทางไซเบอร์กับสถาบันการเงิน

TBAC ร่วมกับ BLUEBIK TITANS จัดงานสัมมนา "CYBERSECURITY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS"

18 ต.ค. 2566

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) เปิดตัวหลักสูตรอบรมมาตรฐาน “Thailand Taxonomy”

หลักสูตรการเรียนรู้สร้างบุคลากรการเงินที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในระดับสากล

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) เปิดตัวหลักสูตรอบรมมาตรฐาน “Thailand Taxonomy”

7 ก.ย. 2566

TBAC ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5”

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ "ออมเบอร์ 5" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนแก่ประชาชน

TBAC ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5”

4 ก.ย. 2566

TBAC ร่วมออกบูธในงาน "STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย"

ผู้บริหารและพนักงานสถาบันธนาคารไทย ร่วมออกบูธแนะนำแอปฯ​ ฟินดี (FinDi) แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

TBAC ร่วมออกบูธในงาน "STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย"

23 ส.ค. 2566

TBAC ร่วมพิธีเปิดโครงการ "August Series 2003"

คุณกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "August Series 2003" ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

TBAC ร่วมพิธีเปิดโครงการ "August Series 2003"

27 มิ.ย. 2566

TBAC ร่วมจัดเสวนาในงาน Thailand Future Careers

สมาคมธนาคารไทย โดย TBAC จัดเสวนา "Future Banking Careers"

TBAC ร่วมจัดเสวนาในงาน Thailand Future Careers

26 มิ.ย. 2566

TBAC ลงนาม MOU กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการเงิน-การลงทุน

TBAC ลงนาม MOU กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 มิ.ย. 2566

เจาะลึกสายงานธนาคารสุด Exclusive! ในงานเสวนา "Future Banking Careers"

จบไม่ตรงสาย แต่อยากทำงานแบงค์ เป็นไปได้หรือไม่? ร่วมค้นหาศักยภาพที่คุณอาจคาดไม่ถึงในวิชาชีพการเงินการธนาคาร

เจาะลึกสายงานธนาคารสุด Exclusive! ในงานเสวนา "Future Banking Careers"

14 ก.ย. 2565

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน” และพิธีแสดงเจตนารมณ์ "

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

8 ก.ย. 2565

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) จัดประชุมหารือแผนกลยุทธ์ TBAC 2.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Grand Hall, The Bangkok Club อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) จัดประชุมหารือแผนกลยุทธ์ TBAC 2.0

21 เม.ย. 2565

เปิดตัวโครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ร่วมกับ สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy: TBAC) เปิดแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนบทเรียนที่น่าสนใจจากธนาคารชั้นนำ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด-19

เปิดตัวโครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"
bottom of page