top of page

Latest News

14 ก.ย. 2565

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน” และพิธีแสดงเจตนารมณ์ "

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

8 ก.ย. 2565

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) จัดประชุมหารือแผนกลยุทธ์ TBAC 2.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Grand Hall, The Bangkok Club อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) จัดประชุมหารือแผนกลยุทธ์ TBAC 2.0

21 เม.ย. 2565

เปิดตัวโครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ร่วมกับ สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy: TBAC) เปิดแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนบทเรียนที่น่าสนใจจากธนาคารชั้นนำ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด-19

เปิดตัวโครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"
bottom of page